Lista beneficjentówBeneficjentki i Beneficjenci Ostateczni ProjektuUniwersytecki Program Stypendialny 2011-2012

Imię i nazwisko

Wypłata stypendium w okresie: lipiec 2011wrzesień 2011

Krzysztof Bisz

3 000,00 zł miesięcznie

Tomasz Dużak

3 000,00 zł miesięcznie

Justyna Grondys

3 000,00 zł miesięcznie

Katarzyna Koprek

3 000,00 zł miesięcznie

Anna Pietruszka

3 000,00 zł miesięcznie

Dorota Wieczorek

3 000,00 zł miesięcznie

Imię i nazwisko

Wypłata stypendium w okresie: lipiec 2011 r.czerwiec 2012 r.

Aneta Buczek

3 000,00 zł miesięcznie

Katarzyna Dziubek

3 000,00 zł miesięcznie

Ewa Maciejczyk

3 000,00 zł miesięcznie

Małgorzata Mościpan

3 000,00 zł miesięcznie

Hanna Studnik

3 000,00 zł miesięcznie

Weronika Wacławczyk

3 000,00 zł miesięcznie

Anna Chrzanowska

3 000,00 zł miesięcznie

Maria Hofer

3 000,00 zł miesięcznie

Milena Oterman

3 000,00 zł miesięcznie

Łukasz Zieliński

3 000,00 zł miesięcznie

Paweł Lenartowicz

3 000,00 zł miesięcznie

Bartosz Oszywa

3 000,00 zł miesięcznie

Imię i nazwisko

Wypłata stypendium w okresie: październik 2011 r.czerwiec 2012 r.

Marcin Muszyński

3 000,00 zł miesięcznie

Krzysztof Jakubiec

3 000,00 zł miesięcznie

Piotr Woszczyński

3 000,00 zł miesięcznie

Sławomir Napiórkowski

3 000,00 zł miesięcznie

Ewa Sabura

3 000,00 zł miesięcznie

Tomasz Ładak

3 000,00 zł miesięcznie

Jan Wójcik

3 000,00 zł miesięcznie

Joanna Barton

3 000,00 zł miesięcznie

Elwira Bisz

3 000,00 zł miesięcznie

Roksana Wałęsa

3 000,00 zł miesięcznie

Marzena Nieradka

3 000,00 zł miesięcznie

Michał Stachów

3 000,00 zł miesięcznie

Katarzyna Zielińska

3 000,00 zł miesięcznie

Klaudia Radula

3 000,00 zł miesięcznie
dol