Seminarium podsumowujące projekt pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2011-2012”Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte seminarium podsumowujące projekt pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2011-2012”, które odbędzie się w środę i czwartek, 27 i 28.06.2012, w sali 06 w DS. „Mrowisko”.

Celem seminarium jest przedstawienie prac naukowych realizowanych przez stypendystów projektu,  w tym ich tematyki wraz z uzasadnieniem jej podjęcia, najważniejszych wyników prowadzonych badań oraz efektów obejmujących publikacje, wystąpienia konferencyjne,  wnioski patentowe, listy intencyjne od przedsiębiorców i inne. 

Pobierz program seminarium
dol