Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14tys. EURDruk informatorów o pracach badawczych Beneficjentów Ostatecznych projektu "Uniwersytecki Program Stypendialny 2011-2012".

Pobierz treść ogłoszenia: Zaproszenie_do_skladania_ofert
Oferta informatory: [Pobierz]
Wzór umowy dostawy informatorów: [Pobierz]dol